Sağanak ║ ŞiirŞubatı bulamadık sevgilim
Hapsolduk ocağın içine
Yandık, yanıldık fazlasıyla
Uğursuzdu o pazartesi
On üçünde sobeledi bizi
Dağıldık
Kaçtık birbirimizden
Sığınacak gölgeler aradık
Ağlayacak tenhalar
İnsanlar aradık unutmak için

Bulamadık*Rıhtım dergisi, 2015

Yorumlar