Sağanak ║ ŞiirŞubatı bulamadık sevgilim
Hapsolduk ocağın içine
Yandık, yanıldık fazlasıyla
Uğursuzdu o pazartesi
On üçünde sobeledi bizi
Dağıldık
Kaçtık birbirimizden
Sığınacak gölgeler aradık
Ağlayacak tenhalar
İnsanlar aradık unutmak için

Bulamadık

Yeni bir şiirim ile Rıhtım dergisinde yerimi alıyorum...

Sağanak'ı yerinde okumak için; http://rihtimdergi.com/saganak/

Yorumlar